CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÀNH PHÁT

Hotline : 0913.2811.85 - Email: thanhphat@hn.vnn.vn

  • thumbnail img thumbnail

BƠM VERTIX-ITALY

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

 
STT TÊN SẢN PHẨM
MODEL
THÔNG SỐ S/L GÍA LẺ T/TIỀN ẢNH MINH HỌA
MÁY BƠM NƯỚC - ITALY - hiệu VERTIX
  Bơm ly tâm trục ngang          
  Dòng CM
 1 tầng cánh
      Call    
    CM32-250B P= 11 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 7,5 - 30 m3/h; H= 81 – 66,5 m
  Call  
    CM32-250A P= 15 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 7,5 - 30 m3/h; H= 92,5 – 80 m
  Call  
    CM40-250B P= 11 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 9 - 42 m3/h; H= 74.6 –  56 m
  Call  
    CM40-250A P= 15 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 9 - 42 m3/h; H= 90,4 –  76 m
  Call   Như hình trên
    CM50-250A P= 22 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 27 - 78 m3/h; H= 89,5 – 71,7 m
  Call   Như hình trên
    CM65-160A P= 15 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 42 - 144 m3/h; H= 40,6 – 29,8 m
  Call   Như hình trên
    CM65-200A P= 22 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 54 - 144 m3/h; H= 56,7 – 44 m
  Call   Như hình trên
    CM65 - 250A P=37 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 54 - 156 m3/h; H= 89,5 – 54 m
  Call   Như hình trên
    CM80-160B P= 18,5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 66 - 210 m3/h; H= 34,1 – 20,3 m
  Call   Như hình trên
    CM80 - 200B P= 30 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 84 - 225 m3/h; H= 50,8 – 38,6 m
  Call   Như hình trên
    CM80 - 200A P= 37 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 96 - 240 m3/h; H= 59,6 – 46,1 m
  Call   Như hình trên
  Bơm chân không VPC100 P= 0,74 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 0,3 - 2,7 m3/h; H= 53 – 9 m
  Call  
  Bơm ly tâm trục ngang          
    VKM100 P= 0,74 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 1,2 - 5,4 m3/h; H= 32,5 – 25 m
  Call  
    VKM200     Call  
  Bơm thải thả chìm          
  (Bơm thải nước bẩn) VSP100T P= 1,050 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 3 - 15m3/h; H= 12,2 – 4,5 m
  Call    
    VFM550T P= 4,0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 6 - 78m3/h; H= 24,9 – 4 m
  Call  
    VFV300-4T P= 2,2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 12 - 108m3/h; H= 9,6 – 2,4 m
  Call  
    VFV400- 4T P= 3,0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 12 - 120m3/h; H= 11,3 – 2,3 m
  Call  
    VFV550- 4T P= 4,0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 24 - 180m3/h; H= 12,2 – 2,6 m
  Call  
    VFV250-4T  P= 1,5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 12 - 96m3/h; H= 8,3 – 2,3 m
  Call  
    VFV300-4T P= 2,2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 12 - 108m3/h; H= 9,6 – 2,4 m
  Call  
    VFV400- 4T P= 3,0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 12 - 120m3/h; H= 11,3 – 2,3 m
  Call  
    VFC400T  P= 3,0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 6 - 39m3/h; H= 29,8 – 5 m
  Call  
  Bơm ly tâm trục ngang          
    VKBJ200 P= 1,65 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 2,4 - 9,6m3/h; H= 42,1 – 26 m
  Call  
    VJA200 P= 1,65 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 0,6 - 6,6m3/h; H= 61 – 34 m
  Call  
  Bơm ly tâm trục ngang                             -    
  Dòng VSE VSE150T P= 1,1 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 6 - 30m3/h; H= 24,5 – 4 m
  Call  
    VSE200 P= 1,5 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 6 - 30m3/h; H= 28 – 5,5 m
  Call  
  Bơm ly tâm - lưu lượng            
  Dòng VSD VSD304 P= 2.2 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 6 - 60m3/h; H= 15.7 – 9 m
  Call          
    VSD450/4T P= 3.0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 30 - 96m3/h; H= 14.3 – 6.1 m
  Call  
    VSD550/4T P= 4.0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 30 - 96m3/h; H= 17.5 – 10 m
  Call  
  Bơm cao áp - 2 cánh          
  Dòng VKB VKB1000T P= 7.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 1.5 - 30m3/h; H= 86.1 – 50.2 m
  Call                 
    VKB1250T P= 9.2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 1.5 - 30m3/h; H= 93.1 – 55.2 m
  Call  
  Bơm cao áp - Đa tầng cánh     Call    
    VP7S-350/7T P= 2.57 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 10.8m3/h; H= 83.5 – 27.5 m
  Call               
               
  Bơm giếng khoan - trên cạn           
    VPA100 P= 0.74 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 0.18 - 1.2m3/h; H= 30 – 11 m
  Call          
               
  Bơm chìm khai thác nước ngầm            
  Hiệu Vertix V6F 36- 8 P= 7.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 12 - 36m3/h; H= 101 – 32 m
  Call                
             
  Bơm chìm khai thác nước ngầm        
  Hiệu Icem_ Kerself BFF24 P= 4.0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 24m3/h; H= 85 – 10 m
  Call  

Nhận xét

Gửi