CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÀNH PHÁT

Hotline : 0913.2811.85 - Email: thanhphat@hn.vnn.vn

  • thumbnail img thumbnail

MÁY BƠM NƯỚC - ITALY - hiệu: SIXteam & SEAland

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

 

 
STT TÊN SẢN PHẨM
MODEL
THÔNG SỐ S/L GIÁ LẺ T/ TIỀN ẢNH MINH HỌA
MÁY BƠM NƯỚC - ITALY - hiệu: SIXteam & SEAland
I BƠM - SIXTEAM             
  Bơm ly tâm trục ngang
(Dòng STN / STNG)
1 tầng cánh
STNG32/ 250B P= 11 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 6 - 33 m3/h; H= 89.5 – 74 m
  Call  
    STNG32/ 200A P= 7.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 3 - 30 m3/h; H= 59.8 – 47.5 m
  Call  
    STN40/ 125B P= 2.2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 9 - 42 m3/h; H= 22.5 – 12.5 m
  Call   Như 2 hình trên
    STNG40/ 250A P= 15 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 6 - 48 m3/h; H= 85.5 – 70.5 m
  Call   Như 2 hình trên
    STNG50/ 250C P= 15 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 18 - 78 m3/h; H= 75 – 54 m
  Call   Như 2 hình trên
    STNG50/ 250B P= 18.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 18 - 78 m3/h; H= 82.5 – 61.5 m
  Call   Như 2 hình trên
    STNG50/ 250A P= 22 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 18 - 78 m3/h; H= 91 – 69.5 m
  Call   Như 2 hình trên
    STNG65/ 160A P= 15 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 30 - 120 m3/h; H= 44.8 – 34.5 m
  Call   Như 2 hình trên
    STNG65/ 200A P= 22 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 42 - 144 m3/h; H= 54.8 – 41 m
  Call   Như 2 hình trên
    STNG65/ 200B P= 18.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 42 - 144 m3/h; H= 50.5 – 35.5 m
  Call   Như 2 hình trên
    STNG65/ 250B P= 30 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 48 - 144 m3/h; H= 73 – 59.5 m
  Call   Như 2 hình trên
    STN80/ 160A P= 22 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 66 - 168 m3/h; H= 41.5 – 35 m
  Call   Như 2 hình trên
    STN80/ 125B P= 5.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 48 - 144 m3/h; H= 20.5 – 8 m
  Call   Như 2 hình trên
  Bơm cao áp - 2 cánh                                     -    
  Dòng STB STB2 750T P= 5.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 15.6 m3/h; H= 89 – 45 m
  Call  
    STB2 1000T P= 7.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 15.6 m3/h; H= 110 – 66 m
  Call   Như hình trên
    STB3 1250T P= 9.2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 30 m3/h; H= 93 – 39 m
  Call   Như hình trên
    STB3 1500T P= 11 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 30 m3/h; H= 105 – 50 m
  Call   Như hình trên
  Bơm nước thải -  thả chìm SFA 300T P= 2.2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 78 m3/h; H= 0 – 18 m
  Call  
    SFKR 300T P= 2.2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 54 m3/h; H= 0 – 14.5 m
  Call  
  Bơm lưu lượng STCF1 100 P= 0.75 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 6 - 24 m3/h; H= 13.3 – 7.5 m
  Call                    
    STCF3 550 P= 4.0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 24 - 96 m3/h; H= 20 – 10 m
  Call  
    STCF3-750T P= 5.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 24 - 102 m3/h; H= 24 – 13 m
  Call                 Như hình trên
    STCF4 150 P= 1.1 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 12 - 48 m3/h; H= 11.7 – 4.5 m
  Call                 Như hình trên
  Bơm ly tâm trục ngang STM 100 P= 0.75 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 1.2 - 7.8 m3/h; H= 32 – 12.5 m
  Call  
  Bơm giếng khoan - trên cạn  STA 200 P= 1.5 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 0 - 3.6 m3/h; H= 0 – 51 m
  Call  
  Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh          
    TS2-110 P= 1.1 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 1.0 - 3.5 m3/h; H= 98 – 44 m
  Call  
    TS4- 80 P= 1.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 1.5 - 8.0 m3/h; H= 74 – 27 m
  Call    Như hình trên
    TS4- 160 P= 3.0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 1.5 - 8.0 m3/h; H= 152 – 55 m
  Call               Như hình trên
    TS8- 60 P= 2.2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 5 - 12 m3/h; H= 62 – 39 m
  Call   Như hình trên 
    TS8- 80 P= 3.0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 5 - 12 m3/h; H= 83 – 52 m
  Call    Như hình trên
    TS8- 120 P= 4.0 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 5 - 12 m3/h; H= 124 – 78 m
  Call    Như hình trên
    TS8- 160 P= 5.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 5 - 12 m3/h; H= 166 – 106 m
  Call               Như hình trên
    TS8- 200 P= 7.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 5 - 12 m3/h; H= 208 – 135 m
  Call    Như hình trên
    TS16- 80 P= 7.5 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 8 - 22 m3/h; H= 110 – 70 m
  Call              Như hình trên
  2 tính năng: Cạn & chìm IN @ OUT P= 1.1 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 2.7 - 0.6 m3/h; H= 17 – 38 m
  Call    
  Bơm ly tâm trục ngang STJ300 P= 2.2 kW/ 3pha/ 50 Hz
Q= 0 - 6.6 m3/h; H= 71 – 40 m
  Call  
II BƠM - SEALAND            
  Bơm giếng khoan - trên cạn  AP100 P= 0.74 kW/ 1pha/ 50 Hz
Q= 0.18 - 1.2m3/h; H= 30 – 11 m
  Call  

Nhận xét

Gửi